© WWW.CILTUZMANI.COM    Copyright © 2007 [ciltuzmani.com]. All rights reserved
Made by Babur
Cilt Uzmanı Uzm. Dr. Babür Süer Dermatoloji & Estetik Dermatoloji Uzmanından en tarafsız kaynak.

Botox veya Dysport

nedir?

Botox veya Dysport,  "Clostridium botulinum"  adındaki bir bakterinin toksininden elde edilen  ilaçlardır. İlk olarak 18. yüzyılda Almanya'da bozulmuş  sosislerde keşfedilen bu  madde. Adını da Latince  sosis anlamına gelen botulusdan alıyor. Oldukça etkili  bir gıda zehiri olarak bilinen ve bir protein yapısında  olan Botulinum toksini  piyasa adıyla Botox ve  Dysport, sinirler ve kaslar arasındaki iletiyi kesintiye  uğratarak felce neden olur. Ancak çok çok küçük  dozlarda tedaviye yönelik kullanımında felç değil kas  gevşemesi yaratarak önemli fayda sağlar.   Botox ve  Dysport’un etki mekanizmasından tıpta birçok alanda yararlanılmaktadır.

“Clostridium botulinum" 

formları nelerdir?

Türkiyede A tipi BOTOX (Allergan,INC) dışında,  Dysport (veya Azzalure) (İpsen  Pharmaceuticals) tipi de vardır. Yaklaşık 1 ünite Botox un 3 ünite Dysport'a  karşılık geldiği bilinir.  Her ikisi de FDA tarafından onaylanmıştır. Etki ve  güçlerinin aynı olmaması nedeni ile dikkatli olmakta fayda vardır. Bir flakon  Dysport da 500 ünite ilaç vardır. Bunun Botox karşılığı bir buçuk flakon yani  150 ünitedir.  Allergan firması Vistabel adı altında 50 ünitelik A tipi Botox formlarını sadece  kozmetik amaçla kullanım için piyasaya çıkarmıştır. B tipi yalnız Amerika  birleşik devletlerinde bulunan Myobloc Avrupa’daki ismi Neurobloc  (elan,Pharmaceutical) dur. Genellikle nörolojik hastalıklarda kullanılırlar.  Bunun dışında farklı ülkelerde özellikle de Çinde üretilen pek çok Botulinum A  markası vardır. Ancak bunlar ülkemizde yasal olarak satılmamaktadırlar. Ayrıca  ticari olarak satılmayan Cα,Cβ,D,E;F ve G ile beraber toplam 8 serotipi daha  vardır ama A en güçlüsüdür.

Botulinum toksininin etkisi

mekanizması nedir? 

Normalde kasların işlevi beynin kontrolü altındadır. Beyinden  gönderilen sinyaller sinirler aracılığıyla iletilerek kaslara ulaşır.  Toxin sinirlerin kaslara ulaştığı noktada sinir-kas iletimine engel  olarak aşırı artmış kas aktivitesini engelleyerek kas spazmının  çözülmesini sağlar. Etkisi bir çok hastada kısa süre içinde başlar ve altı ay  kadar devam eder.

Dermatolojide diğer kullanım

alanları nelerdir?

Dermatolojideki  diğer önemli kullanım alanı aşırı terleyen  bölgelerde, terlemenin uzun dönemde ve etkin olarak  azaltılması amacı ile  kullanılmasıdır. Aşırı bir acı hissi  duymadan, tedavi için defalarca zaman ayırmadan ve cerrahi  herhangi bir bakıma gerek kalmadan ortalama 10-12 ay boyunca hem  terlemenin miktarı oldukça azalır, hem de hasta terin rahatsız edici  kokusundan kurtulur. Botulinum toksini bu bölgede aşırı çalışan ter bezlerinin  kaslarını istenmeyen hareketlerini etkilediğinden, terleme sorunu da giderilmiş  olacaktır. Bunun dışında burunda meydana gelen ezilme ve yayılmalarda  boyun çizgilerinde, yüz asimetrilerinde de ileri düzey kullanıcılar tarafından  uygulanmaktadır.

Botulinum toksini nasıl

uygulanır?

Eksi 5 derece ve daha düşük sıcaklıkta bekletilen 100  ünitelik Botulinum toksini flakonu serum fizyolojik ile  sulandırılarak , enjeksiyon şeklinde uygulanır ve ağrılı bir  işlem değildir. Sulandırıldıktan sonra 4 saat içinde  kullanılmalıdır. Enjeksiyon anında hafif bir ağrı hissedilebilir. Enjeksiyonun  yapılacağı kaslar önceden hareket ettirilerek işaretlenir ve kasın gücüne göre  enjekte edilecek miktar belirlenir. Daha sonra kas relax halde iken  enjeksiyonlar yapılır.  Genellikle uygulaman 2-3 gün sonra başlayan etki 7-10 günde tamamlanır  Kozmetik olarak  mimik kaslarına, terleme şikâyetinde testler ile tespit edilen  sorunlu  bölgeye deri içine, son derece ince uçlu enjektörlerle  ilaç enjekte  edilir. İlacın etkisi enjeksiyonu takiben ilk hafta içinde ortaya çıkar ve etki  süresi 3-9 ay olmakla beraber ortalama 6 aydır. Toksin, etkisini kaybettiğinde  uygulama tekrarlanabilir.

Botulinum toksini tedavisine ne

zamana dek devam  edilebilir?

Tedavi süresiz olarak tekrarlanabilir. Botulinum toksini dünya  çapında 20 yıldır kullanılmaktadır ve uzun süreli tedavide  güvenliği kabul edilmiştir. Tedaviye ne kadar süreyle devam  edileceğine hastanın yanıtına göre hasta ve hekim birlikte karar vermelidir. 2  yıl boyunca düzenli olarak toksin uygulanan kişiler uygulamaya aynı düzende  devam ettiklerinde kaslarında belirgin bir zayıflama ve buna bağlı yüz  ifadesinde değişim olabilir. Bu nedenle uygulamaların 2. yıldan sonra daha  uzun aralıklarla yapılmasında yarar vardır.

Botulinum toksini enjeksiyonu

yeni bir tedavi şekli midir? 

Hayır. Bu ilaçlar 20 yıldan fazla bir zamandır dünya çapında yüz binlerce  hastaya uygulanmıştır. 2002 Nisan ayında Botox FDA tarafından  onaylanmıştır. Dünyadaki birçok sağlık teşkilatı bu tedavinin güvenilirliğini  onaylamaktadır.  Botulinum toksini herkese uygulanabilir mi?  Botulinum toksininin gebelik ve emzirme döneminde zararlı bir etkisinin olup  olmadığı henüz tam olarak bilinmemektedir. Hamilelik ve emzirme  dönemlerinde ve bazı ilaçları (aminoglikozid) kullanan hastalarda ilaç  enjeksiyonundan kaçınılmalıdır. Sinir-kas sistemine ait hastalığı olan kişilerde  (Eaton-Lambert sendromu, myastenia gravis gibi) uygulanmamalıdır.

Çin Botoxu nedir?

Botox Allergan firmasına aittir ve Türkiye'de Abdi İbrahim ilaç firması  tarafından satılmaktadır. Dysport ise, Ipsen  firmasına aittir ve Türkiye de  Gen ilaç tarafından pazarlanmaktadır. Her iki ilacın fiyatı 150 dolar  civarındadır. Ancak piyasada düşük fiyatlara yapılan botox uygulamaları,   ucuz satılanlar büyük ihtimalle bavul ticareti ile gelen  uzak  doğu kökenli ilaçlardır. Uzak doğudan gelen  çok kaliteli ve etkili ürünler  mevcut olabilir. Ancak bu ürünlerin kontrolsüz ve soğuk zincire uymamış  olmaları mümkündür.  Bu nedenle hastalar uzman doktorlar tarafından  güvenilir ürünler kullandığına emin olmalıdır.

Kozmetik amaçlı kullanımı.

Mimik kaslarının yıllar boyunca çalışması, üzerini örten derideki  kıvrımları belirginleştirir ve yüzdeki çizgilenmeler ortaya çıkar.  En sık ortaya çıkan  çizgiler, alın, kaşlar arası, göz kenarları ve  ağız çevresinde görülür. Alın ve göz kenarlarındaki çizgiler  kişiye daha yaşlı bir görünüm, kaşlar arasındaki çizgiler ise kişiye çatık kaşlı,  kızgın bir bakış ifadesi verir. Mimik kaslarına botox uygulanarak bu kasların  hareketleri zayıflatılabilir, kas hareketlerindeki azalma, üzerindeki derinin, kas  hareketleri ile katlanmasını ve katlanmaya bağlı çizgilenmeyi de azaltır. Bu  şekilde yaşlı ve kızgın olarak görünen yüz ifadesinde de belirgin bir düzelme  sağlanır. Bunun dışında kaşları aşağıya çeken kasları bloke ederek  özellikle  kaşların dış kısımlarının yukarı kalmasını sağlanır. Ancak güneş hasarına  bağlı oluşan kırışıklıklarda kullanılmaz. En başarılı uygulamalar iki kaş arası  göz çevresi ve alındaki mimik kaslara bağlı olan kırışıklıklardır.

Botulinum toksini kimlere

uygulanır?

Dermatoloji alanında  genellikle mimik kaslarının hareketleri  ile ortaya çıkan yüzdeki çizgilenmeleri azaltmak ve aşırı  terleyen bölgelerdeki terlemeyi azaltmak amacı ile kullanılır.  Ancak gastroenteroloji ve nöroloji de botox tedavisini  kullanmaktadırlar. Botulinum toksininin ilk kullanım yeri olan Nistagmus ve  göz kapaklarının istemsiz bir spazmı olan blefarospazmda daha sonra  çabucak kabul görmüştür. Boyun kas spazmlarında, larinks kas spazmında,  belirli tremorlarda, tiklerde, Multipl sklerozda, Serebral felçte, Post stroke ta,  spinal kord yaralanmalarında, sinir felçlerinde, Parkinsonda, yüz spazmında,  kekeleme gibi konuşma bozukluklarında, spastik mesanede kullanılmaktadır.  Miyofasyal ağrı sendromu gibi kas spazmına bağlı birçok kronik ağrılı  durumlarda, özellikle tedaviye direnç mevcutsa Botulinum toksini  enjeksiyonuna başvurulabilir. Son günlerde çeşitli yüz kaslarına kozmetik  amaçlı uygulanması ise ilacı popüler hale getirmiştir. Ancak bu ilacın  kullanımına yine de uzman doktorunuz karar verecektir.

Botulinum toksini

uygulaması ağrılı mıdır?

Enjeksiyonlar çok ince iğne (30 no’lu) ile yapıldığından  genellikle İlacın uygulaması ağrısızdır. Fakat bazı hastalarda   az miktarda geçici ağrı görülebilir. 

Botulinum toksininin etkisi

ne zaman başlar?

Enjeksiyon sonrası  ilk 24 saatte etkisi ortaya çıkmaz. Genellikle etki işlemi  izleyen üç gün içinde başlar ve iki haftada tamamlanır. Maksimum yararlanma  seviyesine ise bir iki hafta içinde ulaşılır.  

Botulinum toksininin etkisi

ne kadar sürer?

Botox ve Dysport güçlü etki mekanizmaları sayesinde tekrarlayan dozlarla  uzun süreli tedavide uzayan fayda sağlarlar. Genellikle uygulamadan 2-3 gün  sonra başlayan etki 7-10 günde en üst düzeye ulaşır. Tek seanslık tedaviden  sonra, kişiden kişiye değişmekle birlikte, üç aydan altı aya kadar uzayan bir  rahatlama oluşur. Ancak etkisi geçicidir. Bu süre içinde etkide giderek azalma  hissedilirse işlem tekrarlanabilir.

Botulinum toksini

enjeksiyonu tedavisinin yan

etkileri  nelerdir?

  Botox veya Dysport uygulamalarını doğru şekilde  yapıldığında sağlık üzerine ciddi bir yan etkisi yoktur.  Etkisini kaslarda gösterir. Yanlışlıkla sinire veya damara  enjeksiyonu sonrası sinir sistemine  veya diğer sistemlere etkisi yoktur.  Botox ve Dysport uygulaması güvenlidir çünkü kasın üzerindeki etkisinin  tamamen geri dönüşü mümkündür. Uygulama sonrası geçici bir şişlik,  morarma, nadiren de geçici olarak göz kapağında düşüklük yapabilir.  Botox ve Dysport tedavisinin yan etkileri normalde geçici ve hafif ya da  orta derecelidir.  Bazı hastalar geçici kas güçsüzlüğü ve enjeksiyon  bölgesinde hassasiyet tarif edebilirler. Diğer yan etkiler ilk 24 saatte  görülen hafif ateş ve grip benzeri belirtilerdir
© WWW.CILTUZMANI.COM  Copyright © 2007 [ciltuzmani.com]. All rights reserved
Cilt Uzmanı Uzm.Dr. Babür Süer
Dermatoloji & Kozmetoloji Uzmanından en tarafsız kaynak.

Botox veya Dysport

nedir?

Botox veya Dysport,  "Clostridium botulinum"  adındaki bir bakterinin toksininden elde edilen  ilaçlardır. İlk olarak 18. yüzyılda Almanya'da bozulmuş  sosislerde keşfedilen bu  madde. Adını da Latince  sosis anlamına gelen botulusdan alıyor. Oldukça etkili  bir gıda zehiri olarak bilinen ve bir protein yapısında  olan Botulinum toksini  piyasa adıyla Botox ve  Dysport, sinirler ve kaslar arasındaki iletiyi kesintiye  uğratarak felce neden olur. Ancak çok çok küçük  dozlarda tedaviye yönelik kullanımında felç değil kas  gevşemesi yaratarak önemli fayda sağlar.   Botox ve  Dysport’un etki mekanizmasından tıpta birçok alanda yararlanılmaktadır.

“Clostridium botulinum"  formları

nelerdir?

Türkiyede A tipi BOTOX (Allergan,INC) dışında,  Dysport (veya Azzalure) (İpsen  Pharmaceuticals) tipi de vardır. Yaklaşık 1 ünite Botox un 3 ünite Dysport'a  karşılık geldiği bilinir.  Her ikisi de FDA tarafından onaylanmıştır. Etki ve  güçlerinin aynı olmaması nedeni ile dikkatli olmakta fayda vardır. Bir flakon  Dysport da 500 ünite ilaç vardır. Bunun Botox karşılığı bir buçuk flakon yani  150 ünitedir.  Allergan firması Vistabel adı altında 50 ünitelik A tipi Botox formlarını sadece  kozmetik amaçla kullanım için piyasaya çıkarmıştır. B tipi yalnız Amerika  birleşik devletlerinde bulunan Myobloc Avrupa’daki ismi Neurobloc  (elan,Pharmaceutical) dur. Genellikle nörolojik hastalıklarda kullanılırlar.  Bunun dışında farklı ülkelerde özellikle de Çinde üretilen pek çok Botulinum A  markası vardır. Ancak bunlar ülkemizde yasal olarak satılmamaktadırlar. Ayrıca  ticari olarak satılmayan Cα,Cβ,D,E;F ve G ile beraber toplam 8 serotipi daha  vardır ama A en güçlüsüdür.

Botulinum toksininin etkisi mekanizması

nedir? 

Normalde kasların işlevi beynin kontrolü altındadır. Beyinden  gönderilen sinyaller sinirler aracılığıyla iletilerek kaslara ulaşır.  Toxin sinirlerin kaslara ulaştığı noktada sinir-kas iletimine engel  olarak aşırı artmış kas aktivitesini engelleyerek kas spazmının  çözülmesini sağlar. Etkisi bir çok hastada kısa süre içinde başlar ve altı ay  kadar devam eder.

Dermatolojide diğer kullanım alanları

nelerdir?

Dermatolojideki  diğer önemli kullanım alanı aşırı terleyen  bölgelerde, terlemenin uzun dönemde ve etkin olarak  azaltılması amacı ile  kullanılmasıdır. Aşırı bir acı hissi  duymadan, tedavi için defalarca zaman ayırmadan ve cerrahi  herhangi bir bakıma gerek kalmadan ortalama 10-12 ay boyunca hem  terlemenin miktarı oldukça azalır, hem de hasta terin rahatsız edici  kokusundan kurtulur. Botulinum toksini bu bölgede aşırı çalışan ter bezlerinin  kaslarını istenmeyen hareketlerini etkilediğinden, terleme sorunu da giderilmiş  olacaktır. Bunun dışında burunda meydana gelen ezilme ve yayılmalarda  boyun çizgilerinde, yüz asimetrilerinde de ileri düzey kullanıcılar tarafından  uygulanmaktadır.

Botulinum toksini nasıl uygulanır?

Eksi 5 derece ve daha düşük sıcaklıkta bekletilen 100  ünitelik Botulinum toksini flakonu serum fizyolojik ile  sulandırılarak , enjeksiyon şeklinde uygulanır ve ağrılı bir  işlem değildir. Sulandırıldıktan sonra 4 saat içinde  kullanılmalıdır. Enjeksiyon anında hafif bir ağrı hissedilebilir. Enjeksiyonun  yapılacağı kaslar önceden hareket ettirilerek işaretlenir ve kasın gücüne göre  enjekte edilecek miktar belirlenir. Daha sonra kas relax halde iken  enjeksiyonlar yapılır.  Genellikle uygulaman 2-3 gün sonra başlayan etki 7-10 günde tamamlanır  Kozmetik olarak  mimik kaslarına, terleme şikâyetinde testler ile tespit edilen  sorunlu  bölgeye deri içine, son derece ince uçlu enjektörlerle  ilaç enjekte  edilir. İlacın etkisi enjeksiyonu takiben ilk hafta içinde ortaya çıkar ve etki  süresi 3-9 ay olmakla beraber ortalama 6 aydır. Toksin, etkisini kaybettiğinde  uygulama tekrarlanabilir.

Botulinum toksini tedavisine ne zamana

dek devam  edilebilir?

Tedavi süresiz olarak tekrarlanabilir. Botulinum toksini dünya  çapında 20 yıldır kullanılmaktadır ve uzun süreli tedavide  güvenliği kabul edilmiştir. Tedaviye ne kadar süreyle devam  edileceğine hastanın yanıtına göre hasta ve hekim birlikte karar vermelidir. 2  yıl boyunca düzenli olarak toksin uygulanan kişiler uygulamaya aynı düzende  devam ettiklerinde kaslarında belirgin bir zayıflama ve buna bağlı yüz  ifadesinde değişim olabilir. Bu nedenle uygulamaların 2. yıldan sonra daha  uzun aralıklarla yapılmasında yarar vardır.

Botulinum toksini enjeksiyonu yeni bir

tedavi şekli midir? 

Hayır. Bu ilaçlar 20 yıldan fazla bir zamandır dünya çapında yüz binlerce  hastaya uygulanmıştır. 2002 Nisan ayında Botox FDA tarafından  onaylanmıştır. Dünyadaki birçok sağlık teşkilatı bu tedavinin güvenilirliğini  onaylamaktadır.  Botulinum toksini herkese uygulanabilir mi?  Botulinum toksininin gebelik ve emzirme döneminde zararlı bir etkisinin olup  olmadığı henüz tam olarak bilinmemektedir. Hamilelik ve emzirme  dönemlerinde ve bazı ilaçları (aminoglikozid) kullanan hastalarda ilaç  enjeksiyonundan kaçınılmalıdır. Sinir-kas sistemine ait hastalığı olan kişilerde  (Eaton-Lambert sendromu, myastenia gravis gibi) uygulanmamalıdır.

Çin Botoxu nedir?

Botox Allergan firmasına aittir ve Türkiye'de Abdi İbrahim ilaç firması  tarafından satılmaktadır. Dysport ise, Ipsen  firmasına aittir ve Türkiye de  Gen ilaç tarafından pazarlanmaktadır. Her iki ilacın fiyatı 150 dolar  civarındadır. Ancak piyasada düşük fiyatlara yapılan botox uygulamaları,   ucuz satılanlar büyük ihtimalle bavul ticareti ile gelen  uzak  doğu kökenli ilaçlardır. Uzak doğudan gelen  çok kaliteli ve etkili ürünler  mevcut olabilir. Ancak bu ürünlerin kontrolsüz ve soğuk zincire uymamış  olmaları mümkündür.  Bu nedenle hastalar uzman doktorlar tarafından  güvenilir ürünler kullandığına emin olmalıdır.

Kozmetik amaçlı kullanımı.

Mimik kaslarının yıllar boyunca çalışması, üzerini örten derideki  kıvrımları belirginleştirir ve yüzdeki çizgilenmeler ortaya çıkar.  En sık ortaya çıkan  çizgiler, alın, kaşlar arası, göz kenarları ve  ağız çevresinde görülür. Alın ve göz kenarlarındaki çizgiler  kişiye daha yaşlı bir görünüm, kaşlar arasındaki çizgiler ise kişiye çatık kaşlı,  kızgın bir bakış ifadesi verir. Mimik kaslarına botox uygulanarak bu kasların  hareketleri zayıflatılabilir, kas hareketlerindeki azalma, üzerindeki derinin, kas  hareketleri ile katlanmasını ve katlanmaya bağlı çizgilenmeyi de azaltır. Bu  şekilde yaşlı ve kızgın olarak görünen yüz ifadesinde de belirgin bir düzelme  sağlanır. Bunun dışında kaşları aşağıya çeken kasları bloke ederek  özellikle  kaşların dış kısımlarının yukarı kalmasını sağlanır. Ancak güneş hasarına  bağlı oluşan kırışıklıklarda kullanılmaz. En başarılı uygulamalar iki kaş arası  göz çevresi ve alındaki mimik kaslara bağlı olan kırışıklıklardır.

Botulinum toksini kimlere uygulanır?

Dermatoloji alanında  genellikle mimik kaslarının hareketleri  ile ortaya çıkan yüzdeki çizgilenmeleri azaltmak ve aşırı  terleyen bölgelerdeki terlemeyi azaltmak amacı ile kullanılır.  Ancak gastroenteroloji ve nöroloji de botox tedavisini  kullanmaktadırlar. Botulinum toksininin ilk kullanım yeri olan Nistagmus ve  göz kapaklarının istemsiz bir spazmı olan blefarospazmda daha sonra  çabucak kabul görmüştür. Boyun kas spazmlarında, larinks kas spazmında,  belirli tremorlarda, tiklerde, Multipl sklerozda, Serebral felçte, Post stroke ta,  spinal kord yaralanmalarında, sinir felçlerinde, Parkinsonda, yüz spazmında,  kekeleme gibi konuşma bozukluklarında, spastik mesanede kullanılmaktadır.  Miyofasyal ağrı sendromu gibi kas spazmına bağlı birçok kronik ağrılı  durumlarda, özellikle tedaviye direnç mevcutsa Botulinum toksini  enjeksiyonuna başvurulabilir. Son günlerde çeşitli yüz kaslarına kozmetik  amaçlı uygulanması ise ilacı popüler hale getirmiştir. Ancak bu ilacın  kullanımına yine de uzman doktorunuz karar verecektir.

Botulinum toksini uygulaması ağrılı mıdır?

Enjeksiyonlar çok ince iğne (30 no’lu) ile yapıldığından  genellikle İlacın uygulaması ağrısızdır. Fakat bazı hastalarda   az miktarda geçici ağrı görülebilir. 

Botulinum toksininin etkisi ne zaman

başlar?

Enjeksiyon sonrası  ilk 24 saatte etkisi ortaya çıkmaz. Genellikle etki işlemi  izleyen üç gün içinde başlar ve iki haftada tamamlanır. Maksimum yararlanma  seviyesine ise bir iki hafta içinde ulaşılır.  

Botulinum toksininin etkisi ne kadar

sürer?

Botox ve Dysport güçlü etki mekanizmaları sayesinde tekrarlayan dozlarla  uzun süreli tedavide uzayan fayda sağlarlar. Genellikle uygulamadan 2-3 gün  sonra başlayan etki 7-10 günde en üst düzeye ulaşır. Tek seanslık tedaviden  sonra, kişiden kişiye değişmekle birlikte, üç aydan altı aya kadar uzayan bir  rahatlama oluşur. Ancak etkisi geçicidir. Bu süre içinde etkide giderek azalma  hissedilirse işlem tekrarlanabilir.

Botulinum toksini enjeksiyonu tedavisinin

yan etkileri  nelerdir?

  Botox veya Dysport uygulamalarını doğru şekilde  yapıldığında sağlık üzerine ciddi bir yan etkisi yoktur.  Etkisini kaslarda gösterir. Yanlışlıkla sinire veya damara  enjeksiyonu sonrası sinir sistemine  veya diğer sistemlere etkisi yoktur.  Botox ve Dysport uygulaması güvenlidir çünkü kasın üzerindeki etkisinin  tamamen geri dönüşü mümkündür. Uygulama sonrası geçici bir şişlik,  morarma, nadiren de geçici olarak göz kapağında düşüklük yapabilir.  Botox ve Dysport tedavisinin yan etkileri normalde geçici ve hafif ya da  orta derecelidir.  Bazı hastalar geçici kas güçsüzlüğü ve enjeksiyon  bölgesinde hassasiyet tarif edebilirler. Diğer yan etkiler ilk 24 saatte  görülen hafif ateş ve grip benzeri belirtilerdir