© WWW.CILTUZMANI.COM    Copyright © 2007 [ciltuzmani.com]. All rights reserved
Made by Babur
Cilt Uzmanı Uzm. Dr. Babür Süer Dermatoloji & Estetik Dermatoloji Uzmanından en tarafsız kaynak.

Cilt Hastalıkları

Bu bölümde en sık görülen dermatolojik  problemler hakkında  bilgi vermeye  çalışacağız. Bu bilim dalı, pek çok kişi  tarafından  cildiye olarak bilinse de,  uluslararası kabul gören ismi “Dermatoloji”  dir.  Dermatoloji Uzmanları deri, tırnak ve  saçlarda ortaya çıkan her türlü problemle  cerrahi veya klinik olarak ilgilenmektedir.  Burada yer alan bilgiler kendinize teşhis  koyup tedavi başlatmanız için yeterli  değildir. Ancak mevcut cilt hastalıklarına  karşı bilgili ve uyanık kalmanızı ve en kısa  sürede doğru uzmana ulaşmanızı  sağlayacaktır.

Akne

Genel olarak 'sivilce' adıyla bildiğimiz akne en sık  rastlanan cilt problemidir. Akne, cildimizdeki  pilosebase yapılarda (kıl-yağ bezleri) gelişen   enfeksiyonlardır.  Önce hafif kızarık şişlikler (papül)  oluşur sonra içi cerahatle dolu küçük şişlikler  (püstül)haline gelir. Daha sonra  dışarıya boşalmazsa  kistler ve içinde sert bir cisim olduğu izlenimini veren  nodüller  haline dönüşecektir. Kendiliğinden  iyileştiklerinde iz (skar) bırakacaktır. Genellik ergenlik  dönemlerinde ortaya çıkar. Erkek ve kadında eşit  sıklıkta görülmekle birlikte kadında daha erken dönemde ortaya çıkar. Her iki cinsde  en sık görüldükleri yaş 18 dir. Daha ileri yaşlarda görülen aknelerde Rozase (Gül  Hastalığı) da düşünülmelidir

Allerji

En sık karşımıza çıkan alerjik hastalıklar olan saman  nezlesi (mevsimsel alerji, alerjik rinit) özellikle  çocuklardaki astım, infantil egzema, konjüktivit, ürtiker,  serum hastalığı, ilaç alerjileri, besin reaksiyonları, alerjik  atopik hastalıklardır. Atopik hastalığı olan kimselerde  ortak özellik olarak, kişilerin %80’inden fazlasında  çevredeki zararsız olan  maddelere karşı aşırı  duyarlılığın gelişmesi ve kalıtsal açıdan yatkınlık  mevcuttur. Endüstrileşmenin hızla gelişmesi çevresel alerjilerin artmasına neden olmuş ve  günümüzde toplumun%15-20’inde alerjik hastalıklara neden olmaktadır.

Egzama

Genel bir kanı olarak başlı başına ayrı bir hastalık olarak bilinse de aslında tek bir hastalık  değildir. Doktorlar tarafından cildimizde, enfeksiyon, alerji, irritan maddelerin ve başka cilt  hastalıklarının  oluşturduğu  hafif veya ağır çeşitli seviyelerde  olabilen bir  döküntüyü tarif etmek amacı ile kullanılır. Her beş çocuktan ve her on iki erişkinden  birinde egzema vardır. American kökenli kaynaklarda  dermatit olarak da adlandırılabilir. Kaşıntı, kızarıklık, kırışıklık,  kalınlaşma, ağrılı yaralar, şişme, kabuklanma, su toplama, pullanma gibi çok değişik cilt  tabloları ile karşımıza çıkabilir.

Benler ve Cilt Kanseri

Cilt kanseri anormal deri hücrelerinin  kontrolsüz büyümesidir. Cilt hücrelerinde  ultraviyole radyasyonun neden olduğu  tamir edilemeyen DNA hasarı, kötü huylu  tümörler oluşturmak üzere  cilt  hücrelerinde genetik bozukluk ve  mutasyonların oluşumunu tetikler. En sık  görülen kanser tipidir.  Tek neden olmasa da en önemli etken güneş ışığıdır. Özellikle çocuklarda güneşe bağlı gelişen  yanıklar ileride deri kanserine zemin hazırlayabilir. Cilt Kanserinin her  geçen yıl  görülme sıklığı artmaktadır.  Amerika birleşik devletlerinde  800 bin melanomlu  hastaya karşın, yaklaşık  13 milyon kadar melanoma dışındaki cilt kanserine ( Bazal Hücreli  Epitelioma veya Yassı Hücreli Kanser) yakalanmış insan  yaşamaktadır.

Saç Dökülmesi

Saçlar insanlarin kişiliklerini ifade  edebilmek ve cinsiyetlerini ortaya koymak  icin bir araç olabilir. Kılların, koruma, ısı  kaybını önleme veya kamuflaj gibi  görevleri artık insanlar için pek önemli  değildir. Saçın normal ve sağlıklı  görünümü, sosyal ve kişisel ilişkilerde   önemlidir. Kılların, sadece biyolojik olarak  değil, aynı zamanda psikolojik yönleri ön  plana çıkmıştır. Belirli saç modelleri sosyal  grupları, kişisel veya sosyal bir tavrı, hatta  sadece bir duyguyu ifade etmek veya karşı cinsin dikkatini çekmek için  kullanılmaktadır. Kadınlar için yüz veya vücutlarındaki aşırı kıllanma ne kadar can  sıkıcı bir durumsa, erkekler için de sakal, saç ve vücut kıllarının olmaması veya  dökülmesi o kadar sıkıntı kaynağı olabilir.         

Obesite

Obezite özellikle gelişmiş ülkelerde bir tür salgın olarak kabul  edilmektedir. Obezitenin sıklığı ABD toplumunda son 30 yılda  önemli ölçüde artmıştır. Dünyada obezitenin en sık  görüldüğü ABD'de erişkinlerin yaklaşık % 74'ü aşırı kiloludur.  Bu artmış obezite yaş, cinsiyet ve ırksal fark göstermez.  Amerika Birleşik Devletleri’nde obeziteye bağlı direkt ve  indirekt toplam maliyet 2007 yılı için 150 milyar dolar  civarındadır.Her yıl obezite ile ilişkili nedenlerden yalnızca  ABD de 400 bin insan hayatını kaybetmektedir. Türkiyede  yetişkin kadınların %65 inde yetişkin erkeklerin %39'unda  hafif veya orta derece obezite problemi olduğu tahmin  edilmektedir. Obezitenin tanımlanmasında Vücut Kitle  Endeksi en sık kullanılan yöntemdir. Vücut ağırlığının (kg),  boyun (metre) karesine bölünmesi ile hesaplanır. VKİ = kg /  m2 çıkan sonuç 18.5-24.9 arasında "Normal" 25 - 29.9 arasında ise "Kilolu" 30 dan fazla ise "Obez" olarak  değerlendirilir

Psoriasis (Sedef Hastalığı)

Psoriasis (sedef hastalığı) farklı biçimlerde ortaya çıkabilen, tekrarlayıcı, kronik bir deri hastalığıdır. Tipik  formlarında kızarık bir deri alanı üzeri sedef rengi pullarla kaplıdır. Derinin üst katmanı  epidermis aşırı  derecede büyümekte, kalınlaşmaktadır.   Psoriasisin nedenleri tamamen anlaşılmamıştır ama tıbbi  araştırmacılar bunun immun sistemle ilgili olduğunu düşünmektedir.

Terleme problemleri

Vücudumuzda 2-6 milyon  civarında ekrin ter bezi vardır.  Ekrin ter bezleri termoregülasyon  gibi  önemli bir görevi  üstlenmiştir. Ancak aşırı terleme  yani “hiperhidroz” herhangi bir  kişinin aşırı ve beklenmedik  şekilde terlediği tıbbi bir  durumdur. Hiperhidroz olan kişiler sıcak olmayan havada ve dinlenme  durumunda bile terleyebilirler.
© WWW.CILTUZMANI.COM  Copyright © 2007 [ciltuzmani.com]. All rights reserved
Cilt Uzmanı Uzm.Dr. Babür Süer
Dermatoloji & Kozmetoloji Uzmanından en tarafsız kaynak.

Cilt Hastalıkları

Bu bölümde en sık görülen dermatolojik  problemler hakkında  bilgi vermeye  çalışacağız. Bu bilim dalı, pek çok kişi  tarafından  cildiye olarak bilinse de,  uluslararası kabul gören ismi “Dermatoloji”  dir.  Dermatoloji Uzmanları deri, tırnak ve  saçlarda ortaya çıkan her türlü problemle  cerrahi veya klinik olarak ilgilenmektedir.  Burada yer alan bilgiler kendinize teşhis  koyup tedavi başlatmanız için yeterli  değildir. Ancak mevcut cilt hastalıklarına  karşı bilgili ve uyanık kalmanızı ve en kısa  sürede doğru uzmana ulaşmanızı  sağlayacaktır.

Saç Dökülmesi

Saçlar insanlarin kişiliklerini ifade  edebilmek ve cinsiyetlerini ortaya koymak  icin bir araç olabilir. Kılların, koruma, ısı  kaybını önleme veya kamuflaj gibi  görevleri artık insanlar için pek önemli  değildir. Saçın normal ve sağlıklı  görünümü, sosyal ve kişisel ilişkilerde   önemlidir. Kılların, sadece biyolojik olarak  değil, aynı zamanda psikolojik yönleri ön  plana çıkmıştır. Belirli saç modelleri sosyal  grupları, kişisel veya sosyal bir tavrı, hatta  sadece bir duyguyu ifade etmek veya karşı cinsin dikkatini çekmek için  kullanılmaktadır. Kadınlar için yüz veya vücutlarındaki aşırı kıllanma ne kadar can  sıkıcı bir durumsa, erkekler için de sakal, saç ve vücut kıllarının olmaması veya  dökülmesi o kadar sıkıntı kaynağı olabilir.         

Benler ve Cilt Kanseri

Cilt kanseri anormal deri hücrelerinin  kontrolsüz büyümesidir. Cilt hücrelerinde  ultraviyole radyasyonun neden olduğu  tamir edilemeyen DNA hasarı, kötü huylu  tümörler oluşturmak üzere  cilt  hücrelerinde genetik bozukluk ve  mutasyonların oluşumunu tetikler. En sık  görülen kanser tipidir.  Tek neden olmasa da en önemli etken güneş ışığıdır. Özellikle çocuklarda güneşe bağlı gelişen  yanıklar ileride deri kanserine zemin hazırlayabilir. Cilt Kanserinin her  geçen yıl  görülme sıklığı artmaktadır.  Amerika birleşik devletlerinde  800 bin melanomlu  hastaya karşın, yaklaşık  13 milyon kadar melanoma dışındaki cilt kanserine ( Bazal Hücreli  Epitelioma veya Yassı Hücreli Kanser) yakalanmış insan  yaşamaktadır.

Psoriasis (Sedef Hastalığı)

Psoriasis (sedef hastalığı) farklı biçimlerde ortaya çıkabilen, tekrarlayıcı, kronik bir deri hastalığıdır. Tipik  formlarında kızarık bir deri alanı üzeri sedef rengi pullarla kaplıdır. Derinin üst katmanı  epidermis aşırı  derecede büyümekte, kalınlaşmaktadır.   Psoriasisin nedenleri tamamen anlaşılmamıştır ama tıbbi  araştırmacılar bunun immun sistemle ilgili olduğunu düşünmektedir.

Akne

Genel olarak 'sivilce' adıyla bildiğimiz akne en sık  rastlanan cilt problemidir. Akne, cildimizdeki  pilosebase yapılarda (kıl-yağ bezleri) gelişen   enfeksiyonlardır.  Önce hafif kızarık şişlikler (papül)  oluşur sonra içi cerahatle dolu küçük şişlikler  (püstül)haline gelir. Daha sonra  dışarıya boşalmazsa  kistler ve içinde sert bir cisim olduğu izlenimini veren  nodüller  haline dönüşecektir. Kendiliğinden  iyileştiklerinde iz (skar) bırakacaktır. Genellik ergenlik  dönemlerinde ortaya çıkar. Erkek ve kadında eşit  sıklıkta görülmekle birlikte kadında daha erken dönemde ortaya çıkar. Her iki cinsde  en sık görüldükleri yaş 18 dir. Daha ileri yaşlarda görülen aknelerde Rozase (Gül  Hastalığı) da düşünülmelidir

Allerji

En sık karşımıza çıkan alerjik hastalıklar olan saman  nezlesi (mevsimsel alerji, alerjik rinit) özellikle  çocuklardaki astım, infantil egzema, konjüktivit, ürtiker,  serum hastalığı, ilaç alerjileri, besin reaksiyonları, alerjik  atopik hastalıklardır. Atopik hastalığı olan kimselerde  ortak özellik olarak, kişilerin %80’inden fazlasında  çevredeki zararsız olan  maddelere karşı aşırı  duyarlılığın gelişmesi ve kalıtsal açıdan yatkınlık  mevcuttur. Endüstrileşmenin hızla gelişmesi çevresel alerjilerin artmasına neden olmuş ve  günümüzde toplumun%15- 20’inde alerjik hastalıklara neden olmaktadır.

Egzama

Genel bir kanı olarak başlı başına ayrı bir hastalık olarak bilinse de aslında tek bir hastalık  değildir. Doktorlar tarafından cildimizde, enfeksiyon, alerji, irritan maddelerin ve başka cilt  hastalıklarının  oluşturduğu  hafif veya ağır çeşitli seviyelerde  olabilen bir  döküntüyü tarif etmek amacı ile kullanılır. Her beş çocuktan ve her on iki erişkinden  birinde egzema vardır. American kökenli kaynaklarda  dermatit olarak da adlandırılabilir. Kaşıntı, kızarıklık, kırışıklık,  kalınlaşma, ağrılı yaralar, şişme, kabuklanma, su toplama, pullanma gibi çok değişik cilt  tabloları ile karşımıza çıkabilir.