© WWW.CILTUZMANI.COM    Copyright © 2007 [ciltuzmani.com]. All rights reserved
Made by Babur
Cilt Uzmanı Uzm. Dr. Babür Süer Dermatoloji & Estetik Dermatoloji Uzmanından en tarafsız kaynak.

Fotodinamik

Tedavi

Kırmızı ve Mavi ışık tedavisi aslında bilinenden çok daha eskidir. Eskiden aktinik  keratoz ve cilt kanseri tedavilerinde kullanılan bir yöntem iken  cildi gençleştirme ve akne tedavisindeki başarısı ortaya çıkınca   bu alanda da kullanılmaya başlandı. Omnilux, Fine Lite,  Acnelamp, Red and Blue Light Therapy, Clearlight, vs  isimlerle  anılmaktadır.

Fotodinamik Tedavi Nedir?

Fotodinamik tedavi (PDT) fotosensitize edici ajanlar, ışık ve oksijenin   etkileşimi  ile malign veya iyi huylu hastalıkların tedavisi için foto-kimyasal reaksiyonların  kullanılmasıdır.   Fotodinamik tedavi, 2 aşamalı bir işlemdir. İlk adım olarak,  fotosensitize edici  bir ajan bir veya  birçok yoldan hastaya tatbik edilir( örneğin  topikal, oral, damar içine)  ve bu maddenin  hedef hücreler tarafından alınması  sağlanır. İkinci adım, hedef dokuya doğru yönlendirilmiş  belirli bir dalga boyu ışık  ile oksijen mevcudiyetinde fotosensitizer aktivasyonunu içerir. Fotosensitizer, hızlı üreyen kanser dokusu  tarafından absorbe edildiği için ışık kaynağı, doğrudan  lezyonlu dokuyu hedefler böylece fotodinamik tedavi ile komşu sağlıklı yapıların  zarar görmesini en aza indirerek tedavide seçicilik sağlar.  İnsan cildine ALA (5-Aminolevulinic acid) veya MAL (Methylaminolevulinate)  gibi kimyasal maddeler uygulandığı zaman porfin, en çok kıl yağ bezi olan sebase bezlerde ve cildin en üst tabakası olan epidermisde depolanır.  Kanser hücreleri  normal hücrelerden daha çok porfrin depolar. Bu nedenle  Aktinik keratoz, Bowen hastalığı  ve Basosellüler karsinoma gibi durumlarda  fotodinamik tedavinin etkinliği artar. Dokulardaki porfirini en iyi uyaran  dalga  boyunda bir ışık kullanılarak en yüksek tedavi etkisi sağlanır. FDA ın  Blu-U cihazlarının ALA ile birlikte kullanımı için onayladığı protoporfirin IX un en  yüksek uyarma noktası   olan, Soret bant (mavi ışık) (yaklaşık 405-420 nm)  kullanılır.   Porfirin uyarma spektrumunun bir başka tepe noktası   olan 635 nm  (kırmızı ışık)   farklı cihazlarda  MAL ile birlikte kullanılımı onaylanmıştır . Mavi veya kırmızı ışık aktivasyonu takiben, porfrin daha yüksek  enerji seviyesine  yükselir , ışık (floresan) yayarlar veya tekli oksijen veya serbest radikaller gibi  reaktif oksijen türleri üretebilir.    Tekli oksijen türlerinin üretimi, "tip 2"  fotokimyasal reaksiyon olarak bilinir ve fotodinamik tedavide baskın olduğuna  inanılmaktadır.  ALA dan üretilen Porfirin esas olarak mitokondri civarında  yerleştiği için, habis hücre  ışığa maruz kaldığında bu onların apoptoz ya da  nekrozuna yol açabilir.    Akne tedavisi için sebase bezler ve Propionibacterium acnes bakterisi  hedeflenmektedir. P. acnes porfrini doğal olarak depolayan bir yapıdadır. Yani  Mavi ya da kırmızı ışık tek başına tedavi edici etki gösterebilir.    Hedef doku üzerinde direkt fototoksik etkisinin ötesinde fotodinamik tedavinin  farklı Fotosensitizerlerle bağışıklık sistemi üzerinde etkileri mevcuttur. İntelökin 1- beta, interlökin 2 tümör nekrozis faktör-alfa ve granülosit koloni uyarıcı faktör  üretimine neden olur. Fotodinamik tedavinin genellikle DNA hasarı, mutasyon ve  karsinojenezis açısından düşük bir potansiyeli vardır.

Cilt Gençleştirilmesi için

kullanımı 

ALA ve fotodinamik tedavinin cilt gençleştirici etkisinin nasıl olduğu  bilinmemektedir. Ancak ALA ve fotodinamik tedavi sonrası artmış kollagen  sentezi gösterilmiştir.

Kırmızı Işık

Kırmızı ışık 635 nm saf ve hafif kırmızı diyot ışığı  ile ciltteki kan dolaşımını hızlandıran, hücre  yenilenmesini ve güneş ışınları  ve diğer  nedenlerle oluşan toksinlerin atılmasını sağlar.  Yorgun ve çevre koşullarından olumsuz  etkilenmiş ciltte oldukça başarılıdır. Zararlı  ultraviyole veya infraruj (kızıl ötesi) içermeyen bu  ışınlar, son derece yumuşak ve saf kırmızı diyot  ışını olduğu için, tedavi gören kişi uygulama  sırasında sadece bir ılıklık hissediyor. Cilt  uyarılarak, kan dolaşımının düzenlenmesi ve  cildin beslenme ve oksijenlenmesinin artması ve  kollajenin yenilenmesi sağlanmaktadır. Cildiniz  incelenip, tedaviye ihtiyacı olduğu belirlendikten  sonra, temizleniyor. Ardından cihaz ile ilk seans  45 dakika sürüyor. Sonraki seanslar için ise,  20'şer dakika yeterli. Haftada iki kere, toplam  sekiz seans sonunda kırışıklıklarda azalma, cilt  tonunda eşitlik ve gerginlik gibi gözle görülür  sonuçlar elde edilmektedir. İngiltere'de yöntemi  kullananların yüzde 60'ında gözle görülür  biçimde kırışıklıkların, çizgilerin azaldığı ortaya  çıkmış. Özellikle göz ve dudak çevresi gibi yok  edilmesi zor çizgilerde de belirli azalma  saptanmış.

Mavi Işık

405-420 nm FDA tarafından da  onaylanan ve son yıllarda Avrupa'da aknelerin  azaltılmasında yaygın olarak Omnilux /Fine Lite,  Blue-U gibi cihazlar kullanılmaktadır. Yapılan  çalışmalarda sekiz seanslık tedavi uygulayanların  aknelerinin yüzde 73 oranında azaldığı görülmüş.  Hasta için güvenli konforlu , acı vermeyen ve  fazla yan etkisi olmayan bir uygulamadır. Cilde  verilen mavi ışık, akne oluşumuna neden olan  hedef hücreyi imha ederek serbest radikallerin  oluşumunu engellediği düşünülüyor. Botox,  dolgu maddeleri, kimyasal peeling tedavilerle  desteklendiği taktirde bu uygulamaların  etkilerinin daha uzun süreli olmaktadır.  Amino levulinic acid (ALA) ile birlikte yapılan  kombine tedavilerde. ALA ile ışığın deriyi daha  etkisi %30-40 oranında artar  

Omnilux Plus:

830Nm Infrared dalga boyu ile yapılan bu tedavi spor   yaralanmaları, kas ağrıları ve psoriasisde etkili olmaktadır. Bunun dışında  yara iyileşmesi ve derin kırışıklı tedavisindede kullanılmaktadır.  

Yan Etkileri

Fotodinamik tedavi uygulamaları sonrasında yanma hissi, bazen kaşıntı gibi  şikayetler olabilir. Aktinik keratoz veya Bowen tedavisinde ödem, eritem,  kabuklanma, su toplaması veya erozyon görülebilir. Hiperpigmentasyon  oluşabilir ancak tedavi sonrası genellikle birkaç ay içinde kaybolacaktır.  Kontakt dermatit ve ürtiker bildirilmiştir. Topikal ALA nın çok fazla kullanıldığı durumlarda, sistemik emilime neden  olabilir. Çalışmalarda ağızdan 120mg/kg dozlara kadar verilmiştir. 30mg/kg  dan daha fazla oral olarak alımında karaciğer enzimleri yükselmektedir. Bu tedaviler mutlaka doktor tarafından yapılmalıdır. ALA ve MAL göze  değdirilmemelidir. İşlem uygulanmış veya güneşe maruz kalmış cilde 48 saat  işlem yapılmamalıdır.
© WWW.CILTUZMANI.COM  Copyright © 2007 [ciltuzmani.com]. All rights reserved
Cilt Uzmanı Uzm.Dr. Babür Süer
Dermatoloji & Kozmetoloji Uzmanından en tarafsız kaynak.

Fotodinamik

Tedavi

Kırmızı ve Mavi ışık tedavisi aslında bilinenden çok daha eskidir. Eskiden aktinik  keratoz ve cilt kanseri tedavilerinde kullanılan bir yöntem iken  cildi gençleştirme ve akne tedavisindeki başarısı ortaya çıkınca   bu alanda da kullanılmaya başlandı. Omnilux, Fine Lite,  Acnelamp, Red and Blue Light Therapy, Clearlight, vs  isimlerle  anılmaktadır.

Fotodinamik Tedavi Nedir?

Fotodinamik tedavi (PDT) fotosensitize edici ajanlar, ışık ve oksijenin   etkileşimi  ile malign veya iyi huylu hastalıkların tedavisi için foto-kimyasal reaksiyonların  kullanılmasıdır.   Fotodinamik tedavi, 2 aşamalı bir işlemdir. İlk adım olarak,  fotosensitize edici  bir ajan bir veya  birçok yoldan hastaya tatbik edilir( örneğin  topikal, oral, damar içine)  ve bu maddenin  hedef hücreler tarafından alınması  sağlanır. İkinci adım, hedef dokuya doğru yönlendirilmiş  belirli bir dalga boyu ışık  ile oksijen mevcudiyetinde fotosensitizer aktivasyonunu içerir. Fotosensitizer, hızlı üreyen kanser dokusu  tarafından absorbe edildiği için ışık kaynağı, doğrudan  lezyonlu dokuyu hedefler böylece fotodinamik tedavi ile komşu sağlıklı yapıların  zarar görmesini en aza indirerek tedavide seçicilik sağlar.  İnsan cildine ALA (5-Aminolevulinic acid) veya MAL (Methylaminolevulinate)  gibi kimyasal maddeler uygulandığı zaman porfin, en çok kıl yağ bezi olan sebase bezlerde ve cildin en üst tabakası olan epidermisde depolanır.  Kanser hücreleri  normal hücrelerden daha çok porfrin depolar. Bu nedenle  Aktinik keratoz, Bowen hastalığı  ve Basosellüler karsinoma gibi durumlarda  fotodinamik tedavinin etkinliği artar. Dokulardaki porfirini en iyi uyaran  dalga  boyunda bir ışık kullanılarak en yüksek tedavi etkisi sağlanır. FDA ın  Blu-U cihazlarının ALA ile birlikte kullanımı için onayladığı protoporfirin IX un en  yüksek uyarma noktası   olan, Soret bant (mavi ışık) (yaklaşık 405-420 nm)  kullanılır.   Porfirin uyarma spektrumunun bir başka tepe noktası   olan 635 nm  (kırmızı ışık)   farklı cihazlarda  MAL ile birlikte kullanılımı onaylanmıştır . Mavi veya kırmızı ışık aktivasyonu takiben, porfrin daha yüksek  enerji seviyesine  yükselir , ışık (floresan) yayarlar veya tekli oksijen veya serbest radikaller gibi  reaktif oksijen türleri üretebilir.    Tekli oksijen türlerinin üretimi, "tip 2"  fotokimyasal reaksiyon olarak bilinir ve fotodinamik tedavide baskın olduğuna  inanılmaktadır.  ALA dan üretilen Porfirin esas olarak mitokondri civarında  yerleştiği için, habis hücre  ışığa maruz kaldığında bu onların apoptoz ya da  nekrozuna yol açabilir.    Akne tedavisi için sebase bezler ve Propionibacterium acnes bakterisi  hedeflenmektedir. P. acnes porfrini doğal olarak depolayan bir yapıdadır. Yani  Mavi ya da kırmızı ışık tek başına tedavi edici etki gösterebilir.    Hedef doku üzerinde direkt fototoksik etkisinin ötesinde fotodinamik tedavinin  farklı Fotosensitizerlerle bağışıklık sistemi üzerinde etkileri mevcuttur. İntelökin 1- beta, interlökin 2 tümör nekrozis faktör-alfa ve granülosit koloni uyarıcı faktör  üretimine neden olur. Fotodinamik tedavinin genellikle DNA hasarı, mutasyon ve  karsinojenezis açısından düşük bir potansiyeli vardır.

Cilt Gençleştirilmesi için kullanımı 

ALA ve fotodinamik tedavinin cilt gençleştirici etkisinin nasıl olduğu  bilinmemektedir. Ancak ALA ve fotodinamik tedavi sonrası artmış kollagen  sentezi gösterilmiştir.

Kırmızı Işık

Kırmızı ışık 635 nm saf ve hafif kırmızı diyot ışığı  ile ciltteki kan dolaşımını hızlandıran, hücre  yenilenmesini ve güneş ışınları  ve diğer  nedenlerle oluşan toksinlerin atılmasını sağlar.  Yorgun ve çevre koşullarından olumsuz  etkilenmiş ciltte oldukça başarılıdır. Zararlı  ultraviyole veya infraruj (kızıl ötesi) içermeyen bu  ışınlar, son derece yumuşak ve saf kırmızı diyot  ışını olduğu için, tedavi gören kişi uygulama  sırasında sadece bir ılıklık hissediyor. Cilt  uyarılarak, kan dolaşımının düzenlenmesi ve  cildin beslenme ve oksijenlenmesinin artması ve  kollajenin yenilenmesi sağlanmaktadır. Cildiniz  incelenip, tedaviye ihtiyacı olduğu belirlendikten  sonra, temizleniyor. Ardından cihaz ile ilk seans  45 dakika sürüyor. Sonraki seanslar için ise,  20'şer dakika yeterli. Haftada iki kere, toplam  sekiz seans sonunda kırışıklıklarda azalma, cilt  tonunda eşitlik ve gerginlik gibi gözle görülür  sonuçlar elde edilmektedir. İngiltere'de yöntemi  kullananların yüzde 60'ında gözle görülür  biçimde kırışıklıkların, çizgilerin azaldığı ortaya  çıkmış. Özellikle göz ve dudak çevresi gibi yok  edilmesi zor çizgilerde de belirli azalma  saptanmış.

Mavi Işık

405-420 nm FDA tarafından da  onaylanan ve son yıllarda Avrupa'da aknelerin  azaltılmasında yaygın olarak Omnilux /Fine Lite,  Blue-U gibi cihazlar kullanılmaktadır. Yapılan  çalışmalarda sekiz seanslık tedavi uygulayanların  aknelerinin yüzde 73 oranında azaldığı görülmüş.  Hasta için güvenli konforlu , acı vermeyen ve  fazla yan etkisi olmayan bir uygulamadır. Cilde  verilen mavi ışık, akne oluşumuna neden olan  hedef hücreyi imha ederek serbest radikallerin  oluşumunu engellediği düşünülüyor. Botox,  dolgu maddeleri, kimyasal peeling tedavilerle  desteklendiği taktirde bu uygulamaların  etkilerinin daha uzun süreli olmaktadır.  Amino levulinic acid (ALA) ile birlikte yapılan  kombine tedavilerde. ALA ile ışığın deriyi daha  etkisi %30-40 oranında artar  

Omnilux Plus:

830Nm Infrared dalga boyu ile yapılan bu tedavi spor   yaralanmaları, kas ağrıları ve psoriasisde etkili olmaktadır. Bunun dışında  yara iyileşmesi ve derin kırışıklı tedavisindede kullanılmaktadır.  

Yan Etkileri

Fotodinamik tedavi uygulamaları sonrasında yanma hissi, bazen kaşıntı gibi  şikayetler olabilir. Aktinik keratoz veya Bowen tedavisinde ödem, eritem,  kabuklanma, su toplaması veya erozyon görülebilir. Hiperpigmentasyon  oluşabilir ancak tedavi sonrası genellikle birkaç ay içinde kaybolacaktır.  Kontakt dermatit ve ürtiker bildirilmiştir. Topikal ALA nın çok fazla kullanıldığı durumlarda, sistemik emilime neden  olabilir. Çalışmalarda ağızdan 120mg/kg dozlara kadar verilmiştir. 30mg/kg  dan daha fazla oral olarak alımında karaciğer enzimleri yükselmektedir. Bu tedaviler mutlaka doktor tarafından yapılmalıdır. ALA ve MAL göze  değdirilmemelidir. İşlem uygulanmış veya güneşe maruz kalmış cilde 48 saat  işlem yapılmamalıdır.