© WWW.CILTUZMANI.COM    Copyright © 2007 [ciltuzmani.com]. All rights reserved
Made by Babur
Cilt Uzmanı Uzm. Dr. Babür Süer Dermatoloji & Estetik Dermatoloji Uzmanından en tarafsız kaynak.

PRP

“Platelet Rich Plasma” (Trombositten zengin plazma) tedavi yönteminin kısaltılmış ismidir. Yıllardan beri hastaların kendi  kanından elde edilen PRP, spor cerrahisinde ve diş hekimliğinde  yaraların iyileşmesini hızlandırmak  için yaygın bir şekilde kullanılır.  Hastanın kendisinden elde edildiği  için allerjik reaksiyon veya  enfeksiyon bulaşma gibi risklerin  bulunmayan bu teknik son yıllarda  sanki bir mezoterapi uygulaması gibi kozmetik amaçlı olarak, kırışıklıkların giderilmesi ve  cildin yenilenmesi ve saç mesoterapisi amacı ile doktorlar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. PRP işleminde amaç, trombositlerden, yara iyileşmesi ve doku yenilenmesi sürecini başlatan, büyüme faktörlerini elde etmektir. Hastanın kendi kanında şekilli elemanlar santrifüj yöntemi ile ayrıldıktan sonra kalan trombosit büyüme faktörleri içeren plazma hastanın cildine enjeksiyon yolu ile verilmektedir. Hastanın kendi kanı kullanıldığı için ABD de “Vampire FaceLift” ismi de kullanılmaktadır.  Bugün  aksini iddia edenler olsa da  bir çok doktor tarafından başarılı sonuçlar olduğu ileri  sürülmektedir. FDA onay olmayan bu işlem için daha çok çalışma yapılması gerekmektedir.

PRP Nedir?

Trombosit bir kan hücresidir. Kanın pıhtılaşmasında çok önemli bir rol oynar ayrıca yara iyileşmesini  aktive eden belirli büyüme faktörlerini de taşır. Trombositten Zengin Plazma (PRP), hasta kanından elde  edilen konsantre tombosit içeren kan plazmasıdır. Trombositlerden ortaya çıkan büyüme faktörleri, yumuşak dokuda iyileşmeyi sağlar   Trombositlerde bulunan Büyüme Faktörleri Platelet-derived growth factor (PDGF) Transforming growth-factor-beta TGF-b) Vascular endothelial growth factor (VEGF) Epidermal growth factor (EGF) Fibroblast growth factor-2 (FGF-2) Insulin-like growth factor (IGF) Bu büyüme faktörleri neler yapar: Yeni oluşan matriks içine farklılaşmamış kök hücreleri çeker ve hücre bölünmesinin tetikler. Sitokin salınmasını bastırır ve inflamasyonu sınırlar. Makrofajları bölgeye çekerek doku iyileşmesini ve yenilenmesi arttırır. Yeni kılcal damar büyümesini (yeni kan damarı oluşumu) teşvik eder ve epitelizasyonu hızlandırırır.

PRP ve PPP nasıl hazırlanır?

Hastadan alınan kandan hazırlanır. Küçük bir miktarda sitratlı tüpe  alınan kan daha sonra çeşitli bileşenleri ayırmak için santrifüje  edilir. Santürfüj sonrası kabaca tüpte 3 katman oluşur. PRP A-  Trombositten Fakir Plazma (PPP),        fibrinojen içerir B-  Trombositten Zengin Plazma, (PRP) 1. Beyaz kan hücreleri ve trombositlerin, buffycoat olarak bilinen bu  ince tabakası, yüksek konsantrasyonda büyüme faktörleri ve  trombosit içerir.  2. Plazma  C- Kırmızı Kan Hücreleri Hem Trombosit Zengin hem de Trombositten Fakir Plazma cerrahi  alana püskürtüldüğünde, yara kapanmasını ve iyileşmeyi sağlar. Trombin ile kombine edildiğinde, Trombositten zengin Plazmadan  Hemostazı sağlayan Trombosit jeli oluşur. Trombin sayesinde trombositlerden yara içine büyüme  faktörleri salgılanır.  Trombin ve kalsiyum eskiden beri tromositleri aktive etmek için kullanılır. Bu kombinasyon sonucu oluşan  jel açık cerrahide kullanılabilir ama büyük çaplı iğnelerle bile enjeksiyonu zordur. prpTrombin ve kalsiyum  aktivasyonu trombositlerdeki büyüme faktörlerinin hızlı bir şekilde salınmasını sağlar. Bu da PRP nin hızlı  bir şekilde kullanılmasını gerektirir. İkisini birden veren özel enjektörler geliştirilmiştir.   PRP nin hazırlanmasında ve verilmesinde kullanılmak üzere bazı kitler satılmaktadır. Bunların kullanımı  standardizasyon sağlayacaktır. Aktive edilmeden verilen Trombositler, bir şekilde doku kollajeni tarafından yavaş bir şekilde de aktive  edilebilir.   Bu büyüme faktörleri doku onarımının ve yenilenmesinin başlamasında ve hızlanmasında gereklidir. PRP  jellerde önemli bir rol oynayan iki büyüme faktörü:   PDGF - trombosit kaynaklı büyüme faktörü TGF-ß - transforming büyüme faktörü      Bu büyüme faktörleri kombine olarak, doku kanlanmasını ve fibroblast proliferasyonunu arttırır böylece  doku onarımı tetikler   Trombosit Fakir Plazma (PPP) fibrinojenden zengindir. Bu özelliğinden faydalanılarak fibrinojen, trombin  ile kombine edildiğinde, fibrin jel bir "yapıştırıcı" haline gelerek kanamanın kontrolü sağlayabilir.

Dermatolojik Kullanım

    Tam doğru bir isimlendirme olmasa da kök hücre tedavisi de denmektedir. PRP (Platelet Rich Plasma) , güneş lekesi,  kırışıklık, cilt yenileme, saç dökülmesi tedavisinde kozmetik amaçlı yaygın olarak kullanılmaktadır. PRP tedavisinde  büyüme faktörleri kök hücrelerin göçünü ve çoğalmasını tetikleyerek dokuda yenilenme sağladığı düşünülmektedir. PRP aşağıda deri problemlerinde kullanılır: Venöz ve arterial bacak ülserleri Diabetik ayak ülserleri. Yatak yaralarında Deri greftlerinde donör bölgede Birinci ve ikinci derece yanıklarda Yüzeyel yaralanmalar, kesiler, sıyrıklar ve cerrahi yaralarda Saç kaybı  sorunlarında – PRP uyuyan saç köklerini canlandırdığı ve yeni saç büyümesini uyardığı gösterilmiştir. Yüz gençleştirmede – PRP enjeksiyonları kırışıklıklar,güneş hasarı ve renk değişikliklerinde diğer tedavilerle birlikte kullanılır. Post-travmatik yaralar – PRP diğer kozmetik yöntemlerle birlikte görünümü düzeltir. Saç dökülmesinde skar oluşmamış ise, PRP tek başına etkili olabildiği gibi PRP,  ACell & D3 kombinasyonu şeklinde kullanılmaktadır. Bu kombinasyon tedavisi  “saç aşısı” olarak lanse edilmektedir.  ACell Hücredışı matriksdir, yani bir iskelet sağlar. Saç ekiminde faydalı olduğuna dair çalışmalar vardır. Ancak PRP ile etkisi kanıtlanmamıştır.

Kullanılmaması gereken durumlar

Aşağıdaki koşullarda PRP kullanımı kontrendikedir. Kritik trombositopeni (düşük trombosit sayısı) Hipofibrinojenemi Hemodinamik dengesizlik (kollaps) Sepsis (enfeksiyon) Akut ve kronik enfeksiyonlar Kronik karaciğer hastalığı Anti-koagulan tedaviler (warfarin, dabigatran, heparin)
§ § § § § § § § § § § § § § §
© WWW.CILTUZMANI.COM  Copyright © 2007 [ciltuzmani.com]. All rights reserved
Cilt Uzmanı Uzm.Dr. Babür Süer
Dermatoloji & Kozmetoloji Uzmanından en tarafsız kaynak.

PRP

“Platelet Rich Plasma” (Trombositten zengin plazma) tedavi yönteminin kısaltılmış ismidir. Yıllardan beri hastaların kendi  kanından elde edilen PRP, spor cerrahisinde ve diş hekimliğinde  yaraların iyileşmesini hızlandırmak  için yaygın bir şekilde kullanılır.  Hastanın kendisinden elde edildiği  için allerjik reaksiyon veya  enfeksiyon bulaşma gibi risklerin  bulunmayan bu teknik son yıllarda  sanki bir mezoterapi uygulaması gibi kozmetik amaçlı olarak, kırışıklıkların giderilmesi ve  cildin yenilenmesi ve saç mesoterapisi amacı ile doktorlar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. PRP işleminde amaç, trombositlerden, yara iyileşmesi ve doku yenilenmesi sürecini başlatan, büyüme faktörlerini elde etmektir. Hastanın kendi kanında şekilli elemanlar santrifüj yöntemi ile ayrıldıktan sonra kalan trombosit büyüme faktörleri içeren plazma hastanın cildine enjeksiyon yolu ile verilmektedir. Hastanın kendi kanı kullanıldığı için ABD de “Vampire FaceLift” ismi de kullanılmaktadır.  Bugün  aksini iddia edenler olsa da  bir çok doktor tarafından başarılı sonuçlar olduğu ileri  sürülmektedir. FDA onay olmayan bu işlem için daha çok çalışma yapılması gerekmektedir.

PRP Nedir?

Trombosit bir kan hücresidir. Kanın pıhtılaşmasında çok önemli bir rol oynar ayrıca yara iyileşmesini  aktive eden belirli büyüme faktörlerini de taşır. Trombositten Zengin Plazma (PRP), hasta kanından elde  edilen konsantre tombosit içeren kan plazmasıdır. Trombositlerden ortaya çıkan büyüme faktörleri, yumuşak dokuda iyileşmeyi sağlar   Trombositlerde bulunan Büyüme Faktörleri Platelet-derived growth factor (PDGF) Transforming growth-factor-beta TGF-b) Vascular endothelial growth factor (VEGF) Epidermal growth factor (EGF) Fibroblast growth factor-2 (FGF-2) Insulin-like growth factor (IGF) Bu büyüme faktörleri neler yapar: Yeni oluşan matriks içine farklılaşmamış kök hücreleri çeker ve hücre bölünmesinin tetikler. Sitokin salınmasını bastırır ve inflamasyonu sınırlar. Makrofajları bölgeye çekerek doku iyileşmesini ve yenilenmesi arttırır. Yeni kılcal damar büyümesini (yeni kan damarı oluşumu) teşvik eder ve epitelizasyonu hızlandırırır.

PRP ve PPP nasıl hazırlanır?

Hastadan alınan kandan hazırlanır. Küçük bir miktarda sitratlı tüpe  alınan kan daha sonra çeşitli bileşenleri ayırmak için santrifüje  edilir. Santürfüj sonrası kabaca tüpte 3 katman oluşur. PRP A-  Trombositten Fakir Plazma (PPP),        fibrinojen içerir B-  Trombositten Zengin Plazma, (PRP) 1. Beyaz kan hücreleri ve trombositlerin, buffycoat olarak bilinen bu  ince tabakası, yüksek konsantrasyonda büyüme faktörleri ve  trombosit içerir.  2. Plazma  C- Kırmızı Kan Hücreleri Hem Trombosit Zengin hem de Trombositten Fakir Plazma cerrahi  alana püskürtüldüğünde, yara kapanmasını ve iyileşmeyi sağlar. Trombin ile kombine edildiğinde, Trombositten zengin Plazmadan  Hemostazı sağlayan Trombosit jeli oluşur. Trombin sayesinde trombositlerden yara içine büyüme  faktörleri salgılanır.  Trombin ve kalsiyum eskiden beri tromositleri aktive etmek için kullanılır. Bu kombinasyon sonucu oluşan  jel açık cerrahide kullanılabilir ama büyük çaplı iğnelerle bile enjeksiyonu zordur. prpTrombin ve kalsiyum  aktivasyonu trombositlerdeki büyüme faktörlerinin hızlı bir şekilde salınmasını sağlar. Bu da PRP nin hızlı  bir şekilde kullanılmasını gerektirir. İkisini birden veren özel enjektörler geliştirilmiştir.   PRP nin hazırlanmasında ve verilmesinde kullanılmak üzere bazı kitler satılmaktadır. Bunların kullanımı  standardizasyon sağlayacaktır. Aktive edilmeden verilen Trombositler, bir şekilde doku kollajeni tarafından yavaş bir şekilde de aktive  edilebilir.   Bu büyüme faktörleri doku onarımının ve yenilenmesinin başlamasında ve hızlanmasında gereklidir. PRP  jellerde önemli bir rol oynayan iki büyüme faktörü:   PDGF - trombosit kaynaklı büyüme faktörü TGF-ß - transforming büyüme faktörü      Bu büyüme faktörleri kombine olarak, doku kanlanmasını ve fibroblast proliferasyonunu arttırır böylece  doku onarımı tetikler   Trombosit Fakir Plazma (PPP) fibrinojenden zengindir. Bu özelliğinden faydalanılarak fibrinojen, trombin  ile kombine edildiğinde, fibrin jel bir "yapıştırıcı" haline gelerek kanamanın kontrolü sağlayabilir.

Dermatolojik Kullanım

    Tam doğru bir isimlendirme olmasa da kök hücre tedavisi de denmektedir. PRP (Platelet Rich Plasma) , güneş lekesi,  kırışıklık, cilt yenileme, saç dökülmesi tedavisinde kozmetik amaçlı yaygın olarak kullanılmaktadır. PRP tedavisinde  büyüme faktörleri kök hücrelerin göçünü ve çoğalmasını tetikleyerek dokuda yenilenme sağladığı düşünülmektedir. PRP aşağıda deri problemlerinde kullanılır: Venöz ve arterial bacak ülserleri Diabetik ayak ülserleri. Yatak yaralarında Deri greftlerinde donör bölgede Birinci ve ikinci derece yanıklarda Yüzeyel yaralanmalar, kesiler, sıyrıklar ve cerrahi yaralarda Saç kaybı  sorunlarında – PRP uyuyan saç köklerini canlandırdığı ve yeni saç büyümesini uyardığı gösterilmiştir. Yüz gençleştirmede – PRP enjeksiyonları kırışıklıklar,güneş hasarı ve renk değişikliklerinde diğer tedavilerle birlikte kullanılır. Post-travmatik yaralar – PRP diğer kozmetik yöntemlerle birlikte görünümü düzeltir. Saç dökülmesinde skar oluşmamış ise, PRP tek başına etkili olabildiği gibi PRP,  ACell & D3 kombinasyonu şeklinde kullanılmaktadır. Bu kombinasyon tedavisi  “saç aşısı” olarak lanse edilmektedir.  ACell Hücredışı matriksdir, yani bir iskelet sağlar. Saç ekiminde faydalı olduğuna dair çalışmalar vardır. Ancak PRP ile etkisi kanıtlanmamıştır.

Kullanılmaması gereken durumlar

Aşağıdaki koşullarda PRP kullanımı kontrendikedir. Kritik trombositopeni (düşük trombosit sayısı) Hipofibrinojenemi Hemodinamik dengesizlik (kollaps) Sepsis (enfeksiyon) Akut ve kronik enfeksiyonlar Kronik karaciğer hastalığı Anti-koagulan tedaviler (warfarin, dabigatran, heparin)
§ § § § § § § § § § § § § § §